Image
Top
Menu

Świadomi Zagrożenia

Kampania społeczna Lasów Państwowych

Klient:

Lasy Państwowe

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec. To kluczowy przekaz społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej zainicjowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, która ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu aż o 30% do końca 2012 roku. Strategię komunikacji i kreację przygotowaliśmy w Los Mejores.

9 na 10 pożarów lasów powodują ludzie

Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk – w rzeczywistości aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka. W powszechnej świadomości jest to odległy problem, który tylko pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo przychodzi nam nieprzywiązywanie wagi do tego, czy w bezpośrednim otoczeniu lasu zachowujemy się właściwie, czy nie. Niedopałek papierosa, ognisko rozpalone blisko drzew, albo łąka wypalana w ten sam sposób od lat – takie zagrożenia powodują jedynie „inni”.

Łza nie ugasi pożaru

Celem komunikacyjnym kampanii jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, aby zapobiegać pożarom. Seria spotów telewizyjnych i radiowych, pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru”, piętnuje najbardziej powszechne przyczyny pożarów lasów, którymi są celowe podpalenia (45%), nieostrożność dorosłych (20-25%), czy wypalanie łąk. Ważnym przesłaniem kampanii jest także apel o nieprzechodzenie obojętnie obok zagrożeń – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.

Jesteśmy odpowiedzialni za polskie lasy

Spoty telewizyjne i radiowe kampanii pokazują, że za każdym pożarem lasu stoi konkretna osoba. To jej nieostrożność, beztroska lub zwykła bezmyślność okazuje się być przyczyną nieodwracalnej tragedii – tak dla przyrody, jak i dla samego sprawcy lub uczestnika pożaru. Smutek, żal, wstyd, poczucie winy, ani nawet symboliczna łza nie są w stanie cofnąć czasu. Identyfikacja sprawcy z wyrządzoną szkodą odziera pożar lasu z bezpiecznej anonimowości. Od tej pory nikt nie będzie mieć łatwego usprawiedliwienia dla swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Stąd też nazwa całej kampanii – „Świadomi Zagrożenia”.

Credits

W Los Mejores opracowaliśmy strategię komunikacji, kreację pięciu spotów telewizyjnych i radiowych oraz identyfikację wizualną kampanii „Świadomi Zagrożenia”, w tym logo kampanii oraz kompleksowy brand manual wraz z kreacją drukowanych materiałów BTL i gadgetów, które będą wykorzystywane w działaniach edukacyjnych adresowanych m.in. do młodzieży.

Spoty telewizyjne wyreżyserował Mariusz Palej, a za ich produkcję odpowiada Mojotribe oraz Propeller Film. Mojotribe zrealizowało kompleksowo całą postprodukcję spotów, w tym realistyczny model 3D oraz animację spalonego lasu. Doskonała ścieżka dźwiękowa, która dodatkowo wzmacnia dramaturgię każdego z filmów powstała w Sonicart Studio.

Projekt wygraliśmy razem z Mojotribe konkurując na najlepsze pomysły m.in. z takimi agencjami, jak Grupa Eskadra, DSK, czy Brainshop U-Boot, co przyznajemy nie bez satysfakcji 🙂

 

Kampania „Świadomi Zagrożenia” realizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.