Image
Top
Menu

Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: www.losmejores.pl („Serwis”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

1.2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest spółka LOS MEJORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Twarda 18| 00-105 Warszawa, KRS: 0000712282 | NIP: 5252735318 | REGON: 369182972 („ADO”).

1.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

1.4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

1.5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.

1.6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2. PLIKI COOKIES

2.1. Serwis korzysta z plików cookies.

2.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.

2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.

2.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

2.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3. LOGI SERWERA

3.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

3.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

3.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.

3.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stronami internetowymi Serwisu.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Od Użytkowników Serwisu zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku dobrowolnego wypełnienia przez nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisie.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu, dla jakiego dane zostały zebrane w Serwisie, w szczególności:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
b) w celu wysyłki newslettera, zamówionego przez Użytkownika,
c) w celach marketingowych (za zgodą Użytkownika),
d) wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
e) wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).
4.3. Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4.4. ADO będzie się kontaktował z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

4.5. ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

4.6. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych
b) sprostowania danych osobowych
c) usunięcia danych osobowych
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przenoszenia swoich danych osobowych
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

4.7. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: biuro@losmejores.pl

4.8. ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

4.9. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być przesyłane na adres email wskazany w punkcie 4.7. powyżej.